amawa architekci
mieszkalne wielorodzinne
użyteczności publicznej
domy jednorodzinne
wnętrza
Projekt konkursowy autorstwa architektów z Wrocławia wizualizacja 01
Projekt konkursowy autorstwa architektów z Wrocławia plan
Projekt konkursowy autorstwa architektów z Wrocławia wizualizacja 02
Projekt konkursowy autorstwa architektów z Wrocławia wizualizacja 03
Projekt konkursowy autorstwa architektów z Wrocławia wizualizacja 04
Projekt konkursowy autorstwa architektów z Wrocławia wizualizacja 05
II NAGRODA W KONKURSIE URBANISTYCZNYM DLA ARCHITEKTÓW Z BIURA AMAWA ARCHITEKCI Z WROCŁAWIA

Projekt konkursowy, architektoniczno-urbanistyczny kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej Góry w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza w ramach projektu,,MOVI-CITIES” - modern vision of cities. Głównymi założeniami architektów w koncepcji były: uzupełnienie zabudowy kwartałów staromiejskich uwzględniając historyczne podziały parceli, uporządkowanie wnętrz kwartałów zabudowy, usunięcie zabudowy nie przystającej swoimi parametrami i stanem technicznym do otoczenia. Jednym z zadań jakie postawiono przed projektantami było również usprawnienie komunikacji, w związku z czym architekci z Wrocławia wprowadzili korekty organizacji ruchu drogowego oraz zwiększenie ilości miejsc do parkowania. Bardzo ważnym aspektem w opracowanym projekcie konkursowym przez architektów z biura amawa architekci z Wrocławia było zwiększenie i uatrakcyjnienie ilości powierzchni przeznaczonych na zieleń i tereny rekreacyjne jako dodatkowy atut dla rozwoju turystyki w Jeleniej Górze.

telefon
+48 606 455 378
e-mail
google+